İstinye Üniversitesi

2018 DGS ile #istinyeli Olma Şansı

Neden İstinye Üniversitesi?

Rektör Prof. Dr. Melih BULU

 

istinye

 

Sınav Tarihi: 21.07.2018
Sonuçların Açıklanması: 16.08.2018
Tercihler: ÖSYM tarafından henüz ilan edilmemiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi        
Program Kodu Program Puan Türü Kont.  Ücret 
208410035 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) SAY 1 0 ₺
208410044 Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY 8 27.675 ₺
208410053 Ebelik (Tam Burslu) SAY 1 0 ₺
208410062 Ebelik (%25 İndirimli) SAY 6 18.675 ₺
208410071 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) SAY 1 0 ₺
208410089 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) SAY 8 27.675 ₺
208410098 Hemşirelik (Tam Burslu) SAY 1 0 ₺
208410105 Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 8 27.675 ₺

Genel İlkeler

 • Üniversitemize 2018 DGS ile yerleşecek adaylar için geçerli olan özel koşullar ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndaki 818 numaralı Özel Koşul bölümünde yer almaktadır.
 • 2018 DGS ile İSÜ’ye yerleşen bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %50’sini aşamaz.
 • Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı boyunca ÖSYM Kontenjan İndirimi, ÖSYM Türkiye Başarı Sırası Bursu, Önlisans Birinciliği Bursu uygulanmaz.

 

DGS Burs/İndirim hesap makinesi için tıklayınız

 

 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

* Öngörülen bilgiler olup, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2018 DGS Tercih Dönemi süresince üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak bilgiler esastır. Lütfen takip ediniz.


Üniversiteye İlk Kayıt Sırasında Doğrudan ya da Belgelemek Kaydı ile Kazanılabilecek Burs ve İndirimler

1. ÖSYM Kontenjan İndirimi
ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 DGS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100 burslu, %25 indirimli) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.

Bu indirimler azami öğrenim süresi boyunca verilir. Azami öğrenim süresi :

 • Öğrenim süresi 8 yarıyıl olan lisans programları için 14 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 10 yarıyıl olan lisans programları için (Eczacılık) 16 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 12 yarıyıl olan lisans programları için (Tıp) 18 yarıyıldır.

Azami öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır. 
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Bu buslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.

2. ÖSYM Türkiye Başarı Sırası Bursu 
Mezun olduğu yükseköğretim kurumundan 2018’de mezun olan ve 2018 DGS ile İstinye Üniversitesi’nin tam burslu lisans programlarına yerleşenlerin, yerleştikleri puan türündeki Türkiye başarı sıralarına göre Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen nakdi ve ayni yardımlardır. Kapsam aşağıda belirtilmiştir :

Burs   DGS Puanına Göre Türkiye Başarı Sırası
  1-50 51-150 151-300
Cep Harçlığı (Aylık)   1.250 TL/ay 1.000 TL/ay 750 TL/ay
Yurt veya Ulaşım Desteği Y 750 TL /ay 750 TL /ay 750 TL /ay
U 200 TL/ay 200 TL/ay 200 TL/ay
Öğle Yemeği Desteği  
Ders Kitabı Desteği (Yıllık) 250 TL/ay 250 TL/ay 250 TL/ay

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi: 

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir.
Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.
Bu buslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.

3. Önlisans Birinciliği Bursu 
Mezun olduğu önlisans programından 2018’de senesinde birincilikle mezun olup İstinye Üniversitesi’ne 2018 DGS ile yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 400 TL nakdi yardımda bulunulur. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.
Bu buslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.

4. Önlisans Mezuniyet Not Ortalaması Bursu 
Bir önlisans programından 2018 senesinde mezun olup İstinye Üniversitesi’ne 2018 DGS ile yerleşenlere mezuniyet genel not ortalamasına göre verilen burslardır. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim olarak sağlanır.

Mezuniyet Not Ortalaması İndirim Oranı
3.00-3.50 arası olanlar %20
3.51-4.00 arası olanlar %40

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

5. Bilinçli Tercih İndirimi
İstinye Üniversitesi lisans programlarına herhangi bir tercih sırasında yerleşen ve birinci tercihi ile İSÜ’ye yerleştiği tercih arasında İSÜ dışında başka hiç bir vakıf/kıbrıs/yurtdışı üniversitesini tercih etmemiş olanlara verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %40 oranında indirim sağlanır. Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. 
Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

6. İstinye Üniversitesi Mezunları İndirimi
İstinye Üniversitesi önlisans programlarından mezun olup, 2018 DGS ile İstinye Üniversitesi Lisans programlarına yerleşenlere indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %40 oranında indirim sağlanır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

7. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu
Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2018 DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın 50’si kadardır. 
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

8. Engelsiz Eğitim Bursu
Tüm lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2018 DGS ile engelli statüde (Sürekli Engel Grubu) yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 400 TL nakdi yardımda bulunulur.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir.Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

9. Aile İndirimi
Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2018 DGS ile yerleşen ve birinci derece yakınları ve kardeşleri İSÜ’de öğrenci olanlara verilen indirimdir. Aile fertlerinin ödemesi gereken tutarlar üzerinden her birine %10 indirim uygulanır. 
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

10. Personel ve Yakınları İndirimi 
2018 DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleşen ve İstinye Üniversitesi ya da MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. 
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır. 
Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz. Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.


Öğrencilik Yaşamı Boyunca Kazanılabilecek Burs ve İndirimler

11. Akademik Başarı Bursu
Her önlisans ve lisans programının ikinci sınıf seviyesinden itibaren her sınıf için geçerli olmak üzere, devam yükümlülüklerini yerine getiren ve tabi oldukları müfredattaki minimum ders yüklerini tamamlayanlar arasında her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda yapılan sıralamada Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en yüksek öğrenciye %100, en yüksek ikinci öğrenciye %50, en yüksek üçüncü öğrenciye %25 ek burs verilir.

Peşin Ödeme (%5 İndirim Uygulanır)

 • Kredi Kartı (Tek Çekim): Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
 • Havale – EFT: Üniversitemize ait aşağıda detayları verilmiş olan banka hesabına Öğrenci Adı Soyadı ve Bölümü açıklamasıyla havale ya da EFT yoluyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka Hesap Bilgilerimiz:
İstinye Üniversitesi
Fibabanka Merkez Şubesi
IBAN : TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14
 

Taksitli Ödeme

Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile taksitli ödeme yapılabilecektir. Toplam taksit sayısı yedi (7) ayı geçemeyecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.

Kredi Kartı Ödemeleri-Anlaşmalı Bankalarımız 

 • Denizbank
 • Garanti
 • Yapı ve Kredi
 • Akbank
 • İş bankası
 • Halkbank
 • Finansbank
 • Türkiye Finans
 • TEBFibabanka Kredili Mevduat Hesabı (KMH) İle Taksitli Ödeme

 • KMH Fibabanka tarafından başvuran kişi hesabına tanımlanan limit doğrultusunda kullandırılan taksitli bir kredi türüdür. Kişi her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirir. Banka ilgili taksit tutarını başvuran kişi hesabından çekerek 2 gün sonrasında üniversite hesabına yatırır.
 • Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmamaktadır. Gecikmeli yapılan ödemelerde ise bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.
 • Dikey Geçiş dönemlerinde taksit sayısı bir peşin 7 taksit olacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ ü yada 19’u olarak belirlenecektir.
 • Krediyi kullanacak olan kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb. 3.şahıslar) kimliğiyle birlikte kendilerine en yakın Fibabanka şubesinden (liste için tılkayınız) başvuru işlemlerini
 • gerçekleştirebilir.

 

Fibabanka Şube ve ATM'ler

http://apps.istinye.edu.tr/dikey-gecis/?k=1803&t=isu-web

Araştırma üniversitesi olma ve bilimin ışığında akademik dünyaya yol gösterme vizyonuyla yola çıkan İstinye Üniversitesi; ‘’Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" hastanelerini bünyesinde bulunduran MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından kurulmuştur. İstanbul Avrupa Yakası’nda, kentin her bölgesine erişimin kolaylıkla sağlandığı merkezi konumuyla 50.000 m2 kapalı, 4000 m2 açık alana kurulu olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü; öğrencilerine akademik, kültürel ve teknolojik anlamda sayısız olanaklara sahip bir yaşam alanı sunmaktadır. 94 derslik, 63 laboratuvar, 3 bilgisayar laboratuvarı, 4 mimarlık atölyesi ile birlikte sosyal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarına sahip olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, bünyesinde yarattığı girişimcilik ve üniversite iklimi ile öğrencilerine cazip imkanlar sağlamaktadır.

Bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu doğrultusunda bilimin sınırlarını genişletmeyi hedefleyen İstinye Üniversitesi, bilimsel gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi ve topluma erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Alanında lider akademik kadrosu, gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları, laboratuvarları, kuluçka merkezi, uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları ve iş birlikleriyle 21.yüzyılın bilgisini üretme hedefinde ilerleyen İstinye Üniversitesi, İngilizce bölümleriyle büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmektedir.

Tüm eğitim süreçlerinde öğrencisini odak noktaya alan İstinye Üniversitesi; öğretim ve araştırma süreçlerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunmaktadır. Araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerleri temel dayanak noktası alan İstinye Üniversitesi, 10 maddeden oluşan İstinyelilik Manifestosu ve manifesto içeriği ekseninde gerçekleştirilen etkinliklerle edinilen NONA- İstinyelilik Diploması ile ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, aydın, lider ve her alanda rekabetçi bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak üniversite öğrencileri yetiştirmektedir.

 • DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleştim. Hangi evrakları getirmem gerekiyor?

Belirtilen kayıt tarihlerinde adayın şahsen gelip başvurması gerekiyor. Gerekli belgeler:

 1. Önlisans Diploması aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı,
 2. Önlisans transkripti,
 3. Önlisans ders içerikleri,
 4. Nüfuz cüzdan fotokopisi,
 5. 3 resim,
 6. ÖSYS yerleştirme belgesi,

 • Kayıt için Üniversiteye gelmem gerekiyor mu?

Evet evrakların şahsen teslim edilmesi gerekiyor.


 • Ders İntibakı nasıl yapılacaktır?

Transkript ve ders içerikleri ilgili Fakülte tarafından incelenip muaf dersler çıkartılır. Buna göre intibak sınıfınız belli olur. İlk iki yıldan muaf olmadığınız dersler öncelikle alınır.