İstinye Üniversitesi

2020-2021 Güz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 04.09.2020 tarihli yazısı ve “YÖK Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” göz önünde bulundurularak, Üniversitemiz Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli toplantısında “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”ne ilişkin aldığı kararlar aşağıdaki gibidir:

COVID-19 küresel salgının seyri ve olası dinamikleri, Üniversitemizde mevcut programların yeterlilikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, yerleşkelerimizin İstanbul içerisindeki ulaşımı, öğrencilerimizin barınma imkanları ile YÖK tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde aşağıda yer alan genel planlamalar yapılmıştır:

a) Tıp Fakültesi 4 ve 5. Sınıf Klinik Uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 4. Sınıf Uygulamaları, Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Klinik Uygulamaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf “Klinik Uygulama”, Dil ve Konuşma terapisi 4. sınıf “Klinik Uygulama”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. Sınıf Klinik Uygulamaları; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi 4. Sınıf Uygulamaları; Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun uygulamalı tüm programlarının Uygulama ve Klinik Uygulama dersleri hariç, Üniversitemizin diğer tüm programlarında ön lisans ve lisans düzeyinde derslerin ve uygulamalarının ilan edilen akademik takvim dahilinde, dijital imkanlarla (online-senkron) uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına,

b) Ön lisans ve lisans programlarında sunulan tüm seçmeli derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına ve bu derslerde ders kapasitesi sınırı uygulanmamasına,

c) Bütün enstitülerimizde, lisansüstü teorik derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle; tez ve uygulamaların ise örgün (yüz yüze) olarak yapılmasına,

ç) Yukarıda bahsedilen konuların dışında istisnai uygulamaların hangi yöntemlerle nasıl yapılacağına ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Senato kararıyla uygulanmasına,

d) İngilizce ve Türkçe Dil Hazırlık Sınıfları dahil olmak üzere üniversitemizdeki tüm yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

e) Dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılacak derslerin, birimlerin öğrencilere ilan ettikleri ders programlarındaki ders saatlerinde ve senkron (çevrimiçi, canlı, eşzamanlı) olarak yapılmasına,

f) Güz yarıyılında Yerleşkelerimize girişlerde öğrencilerimizin HES kodunu almış olmaları ve Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne bu kodu ibraz etmeleri koşulu zorunludur. Böylelikle günlük olarak tüm öğrencilerimizin herhangi bir bulaş riski taşıyıp taşımadıklarının takip edilebileceği eylem planlarının hazırlanıp uygulanmasına,

g) Üniversitemize kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz de, Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Kurullarının almış olduğu kararlara uymakla zorunludur. Sınırlarının açılamaması veya uçuşların olmaması gibi durumlarda, uluslararası öğrencilerimizin derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılmalarına,

h) Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri ve diğer etkinlikler hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlik üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin Üniversitemizin bilişim alt yapısını kullanmak suretiyle tüm proje ve etkinlikleri gerçekleştirmelerine,

ı) Öğretim elemanlarımızın yerleşkelerimizde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmeleri Üniversitemizin en önemli önceliklerindendir. Salgın ne ölçüde olursa olsun Üniversitemizde bilimsel araştırma ve projeler kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. Bilim insanlarımızın birimlerindeki bu faaliyetlerini birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacaktır. Öğretim elemanlarımızın güz yarıyılında da akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebilmelerine,

i) Heyet raporuyla ya da en az 3 hekim imzalı rapor olmak şartıyla risk grubu içinde bulunduklarını belgeleyen öğrencilerin yüz yüze yapılması gereken ders/uygulamalar katılmama hususundaki taleplerinin Üniversite senatosu tarafından değerlendirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Küresel salgının seyri, YÖK’ün ve Sağlık Bakanlığı’nın karar ve önerileri doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen tüm bu uygulamalar İstinye Üniversitesi Senatosu tarafından tekrar gözden geçirilebilecektir.

En kısa zamanda salgının sona ermesi ve tekrar yerleşkelerimizde yüz yüze buluşmak dileklerimizle,

Sevgili Öğrencilerimize duyurulur.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ