İstinye Üniversitesi

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu; sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde gönüllü bilgilendirilmiş onam formu alınması şartıyla Sağlık Bilimleri alanında yapılacak olan ve aşağıda tanımlanan;

a) Tüm gözlemsel çalışmaları,
b) Anket çalışmalarını,
c) Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramalarını,
ç) Kan, idrar, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji vb. koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak retrospektif araştırmaları,
d) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanıya/prognoza/yaşam süresi/takibe yönelik olan genetik materyalle yapılacak retrospektif çalışmaları,
e) Hemşirelik Uygulamaları sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları,
f) Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmaları,
g) Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalarını,

İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ile İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar bu Yönerge’nin kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda / araştırmalarda “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12.” maddeleri dikkate alınmalıdır.

Başvurular, Topkapı Kampüs - Z08 Ofis Numaralı “İSU İnsan Araştırmalar Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır.

 1. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu her ayın son haftasında (ayda bir) toplanmaktadır.

(Resmî tatil günlerine rastlayan toplantılar bir sonraki hafta yapılmaktadır.)

 1. Dosya Teslim Tarihine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
 2.  Teslim Tarihini geçiren araştırmalar bir sonraki toplantı gündemine alınır.
 3.  Başvuru dosyası içeriği; Sekreterliğe tüm formların maili gönderilerek ve 1 adet çıktı ve CD ile formlar da ayrıştırılarak (poşet dosyada) mavi telli dosya içinde Sekretaryaya elden de teslim edilmelidir.
 4. Sekreterliğe gönderilen mailin, sıkıştırılmış (zip) dosyası olarak (word dosyaları ve pdf dosyaları şeklinde ayırarak) gönderilmesi gerekmektedir. Pdf dosyası, ilgili evrakların imzalı halinin taranmış evraklarıdır.
 5. COVID 19 ile ilgili yapılacak araştırmalar için öncelikle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalara ardından etik kurulumuza başvuru yapılması gerekmektedir.

https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr

Belirtilen tarih aralığında, son dosya tarihi beklenilmeden dosya tesliminin saat 16:00'ya kadar yapılması gerekmektedir. Islak imzalı olarak teslim edilmeyen başvuru dosyaları toplantı gündemine alınmayacaktır.

 

Dosya Teslim Tarihi Aralığı
02 - 12 Ocak 2024
01 - 14 Şubat 2024
01 - 15 Mart 2024
03 - 14 Nisan 2024
01 - 11 Mayıs 2024
01 - 13 Haziran 2024
03 - 13 Temmuz 2024
TATİL
01 - 14 Eylül 2024
02 - 12 Ekim 2024
01 - 15 Kasım 2024
01 - 13 Aralık 2024

 

 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ - Başkan
 • Prof. Dr. Hikmet KOÇAK - Üye
 • Prof. Dr. Yeşim Saliha GÜRBÜZ - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ŞİMŞEK - Üye
 • Dr.Öğr. Üyesi Didem ELİTEZ  - Üye

 

Gözde ADA - Etik Kurul Sekreteri ( etikkurul@istinye.edu.tr  )

 1. Başvuru Kontrol Listesinde yer alan tüm formların Başvuru Dosyası içerisinde eksiksiz, tarih ve imzalı hali ile olmalıdır.
 2. Başvuru Dosyasında yer alan araştırmacılara ait bilgilendirmeler;
 Lisans ÖğrencileriYüksek Lisans Öğrencileri

Başvuru Dilekçesi:

Koordinatör

Danışman Hocalarının Unvanı-Adı-Soyadı, Koordinatör Merkez Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm şeklinde yazılmalıdır.Danışman Hocalarının Unvanı-Adı-Soyadı, Koordinatör Merkez Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm şeklinde yazılmalıdır.
Başvuru Formu:Proje Danışmanı ya da Sorumlu Araştırmacı maddelerinden sadece biri yazılmalıdır.Proje Danışmanı kısmına Tez Danışmanına ait Unvanı-Adı-Soyadı şeklinde yazılmalıdır
Sorumlu Araştırmacı-Yüksek Lisans Öğrencisinin kendisi yazılmalıdır.
Yardımcı AraştırmacıLisans Öğrencisi/Öğrencileri yazılmalıdır.Çalışma ile ilgili diğer araştırmacılar yazılmalıdır.
 1. Başvuru Formunda yer alan tüm maddeler boş bırakılmamalıdır.
 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu: Çevrim içi (Online) yapılacak olan araştırmalarda Anket formu öncesinde Katılımcı/Gönüllü grubundan Onam alındığı beyan edilmelidir. BGOF'un online hazırlanmış örneğinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 3. Araştırmada yer alacak “anket, ölçek, test ve mülakat soruları” anonim olmayıp bir araştırmacıya ait ise izin yazıları alınmalı ve dosyaya eklenmelidir.

“Anket, ölçek, test ve mülakat soruları” literatüre açık ise Başvuru Formunda bildirilmelidir, araştırmacıların kendi tarafından oluşturulması durumunda ise yararlanılan kaynaklar belirterek beyan edilmelidir.

 1. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 2. Çalışmanın yapılacağı kurum-kuruluş/merkezlerden alınacak izin yazılarında “İlgili kurumun Başhekimliği/Mesul ya da İdari Müdürlüğünden antetli, ıslak imzalı ve kaşeli adı-soyadı yazılı şekilde” belge Başvuru Dosyasına eklenmelidir.
 3. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir, en az üç adet literatür örneği dosyada yer almalıdır.)
 4. Çalışma içerisinde yer alan tüm araştırmacılara ait Özgeçmiş Formlarının web sayfamızda yer alan İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna uygun olan formatta hazırlanmalıdır.
 5. Başvuru formunda belirtilen çalışmanın başlangıç tarihi; Etik Kurul onayı alındıktan sonra şeklinde yazılmalı ve başlangıç tarihi yazılmamalıdır. 
 6. 12 yaş üstü için bir çalışma yapılacaksa, BGOF'un bu yaş grubu için de hazırlanması gerekmektedir.

*Islak imzalı, güncel tarihli olmayan ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.
**Dosya teslimi 10.00/16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Başvuru formunu güncel tarihli ve yapılan düzeltmelerin kırmızı ile yazılarak ıslak imzalı olacak şekilde tarafımıza teslim edilmeli.
Düzeltme Bildirim Formunda düzeltilmesi için önerilen hususlarla ilgili cevaplar form içerisinde belirtilerek ıslak imzalı tarafımıza teslim edilmeli.

Başvuru Formu

Düzeltme Bildirim Formu