İstinye Üniversitesi

Kanser: 5000 Yılın Öyküsü

Kanser: 5000 Yılın Öyküsü
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-02/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_08_03_KANSER_5000Y%C4%B1l%C4%B1nOykusu_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2