İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversi tesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanı Bahar Biçen Aras, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinin 11 Haziran 2023 tarihli Genel Kurul’unda 2 seneliğine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi..

İstinye Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanı Bahar Biçen Aras, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinin 11 Haziran 2023 tarihli Genel Kurul’unda 2 seneliğine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 

İstinye Üniversitesi Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanı Bahar Biçen Aras, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinin 11 Haziran 2023 tarihli Genel Kurul’unda 2 seneliğine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 

“Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk kütüphanecilerini meslek örgütü çatısı altında toplamak amacıyla 19 Kasım 1949 tarihinde Ankara’da, İstanbul Şubesi ise 5 Şubat 1963’te çalışmalarına başlamıştır. İstanbul Şube’nin 466 üyesi bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği, dünyada kütüphanecilik derneklerinin çatısı olan IFLA’nın üyesidir. Kütüphanecilik mesleğini uluslararası ve ulusal anlamda temsil etmektedir. Dernek sürdürülebilirlik, savunuculuk, dezavantajlı bölgelere kütüphane kurulması ve bilgi okuryazarlığı eğitimleri alanlarında çalışmalar ve projeler yapmaktadır.